• Прекршајни суд у Неготину

  Прекршајни суд у Неготину

  Прекршајни суд у Неготину, адреса 19300 Неготин, Краљевића Марка 2
  Прекршајни суд у Неготину, телефон 019 542–864
  Прекршајни суд у Неготину, факс 019 544–887
  Прекршајни суд у Неготину, e-mail prekrsaji.ngt@mts.rs
  Матични број: 17774093 ПИБ: 106399318

  Председник суда
  Љубица Маринковић

 • Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Кладову

  Прекршајни суд у Неготину

  Одељење суда у Кладову

  Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Кладову, адреса 19320 Кладово, 22. септембра 26
  Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Кладову, телефон 019 800–038
  Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Кладову, факс 019 801–205
  Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Кладову, e-mail sudkladovo@open.telekom.rs

 • Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Мајданпеку

  Прекршајни суд у Неготину

  Одељење суда у Мајданпеку

  Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Мајданпеку, адреса 19250 Мајданпек, Светог Саве б.б.
  Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Мајданпеку, телефон 030 581–885
  Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Мајданпеку, факс 030 584–264
  Прекршајни суд у Неготину, Одељење суда у Мајданпеку, e-mail ozmpek@open.telekom.rs

Искључи насиље